Terus semangat belajar dan berbagi ilmu sampai ke liang lahat, demi menjadi Hamba اللّهُ yang Kaffah.

ODOS - Episiode 141 & 142 Kembali ke Mekah, Bunda Aisyah dan Bunda Saudah


🌴🐪🐪🌴🌴🐪🐪🌴

🐝ONE DAY ONE SIROH🐝

🍯MATERI 141 JILID 5🍯


☄Kembali ke Mekah☄

Sahabat fillahku, setelah Abu Thalib meninggal, Abu Lahablah yanh terpilih sebagai pemimpin kabilah Bani Hasyim. Abu Lahab langsung mengumumkan kepada khalayak bahwa Bani Hasyim kini tidak lagi melindungi Rasulullah. Hal itu berarti Rasulullah boleh dianiaya, bahkan sampai dibunuh oleh siapapun tidak akan ada yang menuntut balas kematiannya.


Dalam perjalanan kembali ke Mekah, keadaan Nabi yang tanpa perlindungan ini merisaukan Zaid. Zaid pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kita lakukan jika kita kembali ke Mekah tanpa perlindungan? Aku khawatir jika orang akan berbuat sewenang-wenang kepada Anda."

Rasulullah menatap Zaid dengan pandangan menghibur sambil berkata dengan keyakinan penuh, "Allah akan melindungi agama dan Rasul-NYA."

Tiba-tiba di luar Mekah, melalui seorang penduduk, Rasulullah menghubungi Al Akhnas bin Syariq untuk menanyakan apakah ia mau memberi perlindungan. Namun, Al Akhnas menolak. Rasulullah kemudian menghubungi Suhail bin Amr dari Bani Amr bin Lu'ay, tetapi ia juga menolak. Akhirnya Al Muth'im bin Adi bersedia memberi perlindungan.

Esok paginya, Al Muth'im menuju Ka'bah dan memgumumkan perlindungannya. Abu Lahab datang dan memprotes dengan ejekan, "Kamu memberi perlindungan atau menjadi pengikutnya?"

"Kami memberi perlindungan kepada orang yang seharusnya engkau lindungi" , jawab Al Muth'im.

Suatu hari, Rasulullah pergi ke Ka'bah, Abu Jahal melihatnya dan berseru kepada sekumpulan orang Quraisy dengan nada menghina, "Wahai keturunan Abdu Manaf, inilah Nabi kalian."

Menanggapi olokan itu, Utbah bin Rabi'ah berkata, "Peduli apa pula engkau, apakah kita ini mempunyai seorang nabi atau raja?"

Rasulullah mendekati keduanya dan berkata, "Wahai Utbah, demi Allah ucapanmu adalah tanggunganmu sendiri.  Sementara untukmu, Abu Jahal, nasib jelek akan menimpamu sehingga kelak engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis."


📝Catatan Tambahan📝

👳🏻Pemimpin Kabilah👳🏻

Bani Hasyim adalah satu diantara sekian banyak kabilah. Pemimpin sebuah kabilah dipilih karena bijak, berani, dan tegas. Pemimpin kabilah menduduki kedudukan terhormat. Pemimpin kabilah biasanya dipilih setelah berusia 40 tahun. Dalam pertempuran, kaum muda berjuang di garis depan melindungi pemimpin kabilah dan sesepuh di garis belakang.


📕Kisah diambil dari buku Muhammad Teladanku Jilid 5📕

🍯MATERI 141 JILID 5🍯

🏠🎍🏠🎍🏠🎍🏠🎍🏠

---------------------------------------------------------------------

CHANNEL MUTE, [08.12.16 05:58]
🌴🐪🐪🌴🌴🐪🐪🌴

🌸ONE DAY ONE SIROH🌸

🎀MATERI 142 JILID 5🎀


🌷Bunda Aisyah dan Bunda Saudah🌷

Setelah Abu Thalib meninggal ruang gerak dakwah Rasulullah di Mekah semakin sempit. Beliau pun mencoba  mengalihkan dakwah Islam ke suku-suku Arab lain yang sering berdatangan ke Mekah pada bulan-bulan haji.

Setiap hari Rasulullah mengunjungi perkemahan Badui, setiap kali itu pula Abu Lahab mengikuti beliau. Setelah beliau beranjak pergi, Abu Lahab mendekat dan berkata, "Orang yang tadi hanya ingin Anda menukar kepercayaan kepada Latta dan Uzza, serta jin-jin sekutu Anda, dengan agama sesat yang dibawanya."

Seorang pemuka kabilah Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, "Kalau kami jadi pengikutmu dan Tuhan memberimu kemenagan menghadapi lawanmu, apakah kamu akan berkuasa setelah Anda?"

Rasulullah menjawab, "Kekuasaan adalah pemberian Allah ketika Ia menghendaki."
Dengan muka masam, pemimpin kabilah itu berkata ketus, "Dugaan saya, Anda ini mengharap kami melindungi Anda dari orang Badui dengan dada kami, lalu kalau Anda menang orang lain akan memetik untung! Tidak, terima kasih."

Walau keadaan semakin berat, Rasulullah tetap berjuang dengan gigih.  Namun demikian, semakin gigih pula suku-suku pengembara arab menolak beliau. Pada saat penuh perjuangan itulah, Rasulullah menikah dengan Bunda Aisyah, putri Abu Bakar. Pernikahan itu bertujuan mempererat tali persaudaraan dengan para pendukung Islam yang setia. Tali persaudaraan yang erat itu sangat penting pada saat-saat sulit seperti itu.

Sebelumnya Rasulullah menikahi Bunda Saudah. Saat itu Bunda Saudah telah menjadi janda setelah suaminya meninggal di Habasyah. Tujuan pernikahan itu adalah untuk menolong Bunda Saudah yang hampir hidup terlunta-lunta setelah suaminya wafat. Bunda Saudah adalah wanita yang pertama dinikahi Rasulullah sepeninggal Bunda Khadijah.

Sahabat fillahku, setelah berduka ditinggal Abu Thalib dan Bunda Khadijah, kesukaran yang dihadapi Rasulullah bertambah dengan semakin kerasnya orang Quraisy memusuhi beliau. Pada saat itulah, Allah menghibur Rasulullah dengan sebuah perjalanan luar biasa yang tidak pernah kita temui lagi kedasyatannya dalam sejarah. Perjalanan seperti apakah itu?

Kita lanjutkan besok ya kisahnya...insyaa Allah 😊


📝Catatan Tambahan📝

🏵Penghargaan Paling Tinggi untuk Abu Bakar🏵

Pernikahan Rasulullah dengan Bunda Aisyah merupakan penghargaan setingi-tingginya bagi Abu Bakar, ayah Bunda Aisyah sekaligus sahabat Rasulullah. Pernikahan ini merupakan suatu bentuk kemenangan dalam persaudaraan yang penuh cinta kasih antara Abu Bakar dan Rasulullah sejak sebelum masa Islam.


📘Kisah diambil dari buku Muhammad Teladanku Jilid 5📘

🎀MATERI 142 JILID 5🎀

🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹